USŁUGI prowadzimy na terenie Krakowa i okolic do 20 km.


Ocena Ryzyka Zawodowego
Proponujemy wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Twojej firmie.
Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy. To jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.


Postępowanie powypadkowe
Proponujemy profesjonalne opracowanie dokumentacji powypadkowej BHP. Pamiętaj, że zgodnie z rozporządzeniem, zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
Zajmujemy się kompleksowym sporządzaniem pełnej dokumentacji wypadkowej dotyczącej:
- wypadków przy pracy
- wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,
- wypadków w drodze do i z pracy.


Instrukcje BHP
Proponujemy pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.Obsługa Twojej Firmy w zakresie BHP – jednorazowo lub w abonamencie:

Zakres przykładowych świadczonych usług w ramach umowy:
- organizacja szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy wszystkich grup zawodowych;
- sporządzanie analiz stanu BHP i PPOŻ;
- doradztwo w zakresie organizacji stanowiska pracy;
- sporządzanie dokumentacji powypadkowych;
- pomoc w szacowaniu ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
- pomoc w sporządzaniu instrukcji stanowiskowych;
- pomoc w organizowaniu pomiarów środowiska pracy;
- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. Szczegóły dotyczące zakresu prac ustalamy z klientem indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.